Segones
Jornades
Anuals
Metadecidim
Barcelona
26, 27 i 28
d'octubre

Materials

Presentacions

Píndoles de 7 minuts
Espai Recerca #LAB
Espai Governança #GOB
Espai Relat #COM
Espai Tecnologia #TECH
Conferències finals

Vídeos

Espai Recerca #LAB

Vídeo I || Vídeo II

Espai Relat #COM

Vídeo I || Vídeo II

Espai Tecnologia #TECH

Vídeo I || Vídeo II || Vídeo III

Espai Experiència de participant #PX

Vídeo I || Vídeo II

Espai Processos #PR

Vídeo I || Vídeo II

Streaming Dijous 26 d'octubre

Vídeo

Streaming Dissabte 28 d'octubre

Vídeo

Bernardo Gutiérrez.
Imaginaris de la democràcia del nou mil·leni.
Medialab-Prado.

Vídeo

Xabier Barandiaran.
Decidim: Xarxa (tecno)política.
Ajuntament de Barcelona.

Vídeo

Arnau Monterde.
Decidim: Plataforma digital de participació democràtica.
IN3/UOC.

Vídeo

Carolina Romero.
Decidim: Com a model de col·laboració interinstitucional.
Localret.

Vídeo

Alicia Mullor.
Decidim: SOM Metadecidim.
El Camino de Elder

Vídeo

Antonio Calleja-López.
Decidim: LAB Metadecidim.
IN3/UOC.

Vídeo

Alex Hache.
Decidim: Capacitació digital.
Tactical Tech.

Vídeo

Andrés Lucena.
Decidim: Pla de desenvolupament.
aLabs.

Vídeo

Álvaro Ortiz.
Decidim: Mòdul de Resultat.
Populate Tools.

Vídeo

Ana Isabel López.
Decidim: Mòdul d'Iniciatives Ciutadanes.
ASPgems.

Vídeo

Juan Linares.
Decidim: Narratives Transmedia.
IN3/UOC.

Vídeo

Audrey Tang
Conferència Final
Ministra digital de Taiwan

Vídeo