Segones
Jornades
Anuals
Metadecidim
Barcelona
26, 27 i 28
d'octubre

Programa

El programa presenta tres grans eixos: un de caire més polític, un altre de tipus conferències destinat a un públic més genèric, i un tercer eix enfocat directament a la comunitat, per tal de compartir i millorar els coneixements sobre el Decidim, amb la celebració de tallers, una hackató i píndoles formatives.

26 Dijous

15:30 - 16:00
Inscripcions
16:00 - 17:00
Obertura i presentació
Francesca Bria Comissionada de Tecnologia i Innovació Ajuntament de Barcelona Fernando Pindado Comissionat de Participació Ciutadana Ajuntament de Barcelona
Gala Pin Regidora de Participació i Districtes Ajuntament de Barcelona Jaume Asens Quart tinent d'alcaldia Ajuntament de Barcelona
17:00 - 17:30
Taula rodona
(experiències Decidim a d’altres institucions)
Axel Moreno Gálvez Director de Participació Ajuntament d’Iruña Silvia Casola Salvatella Assessora tècnica d’Igualtat i Ciutadania Diputació de Barcelona Joan Puigdomènech i Franquesa Regidor de Participació Ciutadana Ajuntament de Sant Cugat
Laura Suñé Salvado Subdirectora general de Calidad Democrática Generalitat de Catalunya Manuel Brinquis Perez Regidor de Participació Ciutadana Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
17:30 - 17:45
Bonus track Decidim: Helsinki Johanna Laukkanen Participatory planner Development
unit Culture and leisure sector
City of Helsinki
17:45 - 18:15
Pausa - Café
18:15 - 18:30
Presentació de les jornades, metodologia i
dinamització dels tallers
18:30 - 20:00
Píndoles de 7 minuts
Imaginaris de la democracia del nou mil·leni Bernardo Gutiérrez (Medialab-Prado) Decidim: Xarxa (tecno)política Xabier Barandiaran (Ajuntament de Barcelona) Decidim: Plataforma digital de participació democràtica Arnau Monterde (IN3/UOC) Decidim: Com a model de col·laboració interinstitucional Carolina Romero (Localret) Decidim: SOM Metadecidim” Alicia Mullor (El Camino del Elder) Decidim: LAB Metadecidim Antonio Calleja-López (IN3/UOC)
Decidim: Capacitació digital Alex Hache (Tactical Tech) Decidim: Pla de desenvolupament Andrés Lucena (aLabs) Decidim: Mòdul de Resultats Alvaro Ortiz (Populate Tools) Decidim: Mòdul de Iniciatives Ciutadanes Ana Isabel López (ASPgems) Decidim: Narratives Transmedia Juan Linares (IN3/UOC)

27 Divendres

Tot el dia

Els participants es dividiran en grups corresponents als eixos de treball.
Aquest son:
[+] Espai Recerca #LAB
10:00 - 10:45
Píndoles de laboratoris convidats
Co-lab
David A. Lareo, A Coruña
Zaragoza Activa
Raúl Oliván, Zaragoza
ParticipaLAB
Alejandra Baciero, Madrid
10.45 - 11:15
Píndoles de laboratoris locals
Citilab
Laia Sánchez, Cornellà
BCNLab
Victor Jímenez, Barcelona
Platoniq LAB
Olivier Schulbaum, Barcelona
11:15 - 12:00
Taula rodona
12:00- 12:30
Pausa - Cafè
12:30 - 14:00
Taller I: Quin laboratori d’innovació democràtica volem a Barcelona?
Explicació de precedents o tipologies de laboratori extrapolables
Com muntar un laboratori dins d'entitats públiques i privades
Estratègies de dinamització d'un laboratori
14:00 - 16:00
Pausa - Dinar
16:00- 19:00
Taller II: Definició d’un projecte d’investigació conjunt
Necessitats a xarxes existents
Plans de recerca dintre dels laboratoris.
Com crear xarxes i sinergies amb altres laboratoris plantejant objectius comuns
[x] tancar
[+] Espai Governança #GOV
10:00 - 12:00
Decidim: Organització legal
Models de governança i organització legal de projectes de software lliure
Malcolm Bain (Soci ID Lawpartners)
Taller: Elements clau per a la governança legal del Decidim
12:00 - 12:30
Pausa - Cafè
12.30 - 14:00
Decidim: Governança del codi
Models de governança de projectes de software lliure i el cas Decidim
Jordi Cabot (Professor d'Investigació ICREA IN3/UOC)
Javier Luis Cánovas Izquierdo (Postdoctoral Research Fellow at IN3 - UOC)
Taller: Explorant el model de governança de Github del Decidim.
14:00 - 16:00
Pausa - Dinar
16:00- 19:00
Decidim: Governança de la comunitat
Experiències de governança de comunitats
Sociocràcia - Elsa Pedrola (Camino del Elder)
Guifi.net - Roger Baig
SOM Energia - Jaume Riera
Comuns Urbans - Laia Forné (Ajuntament de Barcelona)
Mapejant la comunitat Decidim
Alicia Mullor (Camino del Elder)
Taller: Com s’organitza i es governa la comunitat Decidim?
[x] tancar
[+] Espai Relat #COM
10:00 - 12:00
Converses inspiradores
Interfícies polítiques. Crisi i re-disseny
Carlos Scolari. UPF @cscolari
Plataformes Digitals per a l’Escolta comunitaria. El cas de Montreal
Gorka Espiau. Universitat McGill. @GEspiau
Testejar, monitoritzar i avaluar: claus per una comunicació més efectiva
Saya Sauliere. ParticipaLab / MediaLab-Prado. @sayitasol
Gamificant el relat
Esther Hierro. Marinva. @marinvizate
12:00 - 12:30
Pausa - Cafè
12.30 - 13:00
Píndoles 7'
Converses entorn l’experiència Decidim.barcelona
Mónica Garriga, Free Knowledge Institute. @mogams
Cap a un relat comunitari. El cas de meta.decidim.barcelona
Juan Linares. UOC. @_juanli
Anàlisi de Decidim a xarxes socials
Pablo Aragón. UPF. @elaragon
El relat de la comunitat meta.decidim
Pablo Zareceansky. Quepo @pablozare
13:00 - 14:00
Eixam creatiu. Pol·linitzant el relat
14:00 - 16:00
Pausa - Dinar
16:00- 19:00
Indagació i creativitat
Relat.
Col·lectivitzem el relat de la comunitat Metadecidim i del projecte Decidim.
Imatge.
Construïm juntes un logo de la comunitat.
Entorns.
Dels canals per organitzar-nos i comunicar-nos millor... Quins activem?
Gamificació.
Sense diversió, no hi ha participació.
[x] tancar
[+] Espai Tecnologia #TECH
Requeriments previs: Les activitats proposades en aquest eix són de caràcter eminentment pràctic. Per poder aprofitar els tallers recomanem als participants que portin el seu ordinador portàtil. Són necessaris coneixements previs de git, administració de paquets i familiaritat amb la línia de comandes.
10:00 - 11:00
Píndoles I: Experiències amigues
Katuma.org: Plataforma cooperativa de consum de proximitat
Enrico Stano, @enricostano
Citybikes: Bicicletes, dades obertes i software lliure
Lluís Esquerda, @ctbikes
Democracy Earth: The Social Smart Contract
Virgile Deville, @VirgileDeville
Consul, moving forward
Raimond García, @voodoorai2000
11:00 - 12:00
Píndoles II: Decidim behind the scenes
Funcionalitats i Roadmap
Xabier Barandiaran
Arquitectura de Decidim
Josep Jaume Rey, @josepjaume
Com contribuir al codi de Decidim
Andrés Lucena, @__anders__
Com es coordinarà el desenvolupament de Decidim 2017-18
Xabier Barandiaran, Andrés Lucena, Josep Jaume Rey
12:00 - 12:30
Pausa-Cafè
12:30 - 14:00
Taller 1: Install Party
Instal·la’t Decidim al teu ordinador per poder desenvolupar i jugar amb ell (tindrem el suport de hackers)
Si ja tens Decidim instal·lat... contribueix a millorar el procediment d’instal·lació (scripts, documentació, etc)
A l’eix de Governança, a aquesta mateixa hora, es veurà com funciona la governança a altres comunitats de programari lliure.
14:00 - 16:00
Pausa-Dinar
16:00- 19:00
Taller 2: Hacktoberfest Party
Contribueix al codi: el teu primer PR, un gran pas per la comunitat
Si ja has fet algun PR a Decidim prèviament, atreveix-te amb quelcom més difícil: Do It Together!
19:00- 24:00
Taller 3: Ideathon Integra’t!
Explorem juntes com integrar la teva plataforma, projecte, scripts, bots o dades a Decidim
[x] tancar
[+] Espai Experiència de participant #PX
10:00 - 11:00
Què és l’experiència de participant?
Es parla molt sobre “Experiència d’Usuària”, però aquesta és una disciplina àmplia que canvia molt i constantment. De què parlem quan parlem d’UX?
Presentació a càrrec d’Olivier Schulbaum, cofundador de Platoniq i codirector Goteo.
Intercanvi de visions amb membres de la comunitat, experts en UX i participants a la sessió.
11:00 - 12:00
Aprenent de Delibera y Vegga, experiències prèvies al Decidim
Delibera.info
Delibera és una organització que s’ha especialitzat en el disseny i aplicació de processos participatius, en metodologies per a la transparència i en eines per a elaborar balanços d’economia del bé comú.
Presentació a càrrec de Martí Olivella.
Vegga.org
Vegga és una associació que fomenta la innovació estratègica i l’entrada universal a la societat del coneixement per al desenvolupament social comunitari i sostenible, promovent projecte d’innovació aprofitant els recursos que ofereix la societat del coneixement.
Presentació a càrrec de Francesc Camps.
Quins aprenentatges podem extreure d’aquestes experiències per al projecte i la comunitat Decidim?
Debat-col·loqui entre les participants a la sessió.
12:00 - 12:30
Pausa - Cafè
12:30 - 14:00
L’experiència de les participants del Decidim
Com podem millorar l’experiència de les participants al Decidim? Algunes propostes.
Presentació a càrrec d’Álvaro Ortiz, cofundador de Populate.

Converses amb usuàries del Decidim i d’altres participants a la sessió.
14:00 - 16:00
Pausa - Dinar
16:00 - 19:00
Si no testeges, és perquè no vols.
Ajuda'ns a testejar el Decidim per a detectar problemes d'usabilitat. No es requereix experiència prèvia.
[x] tancar
[+] Espai Processos #PR
10:00 - 12:00
Diàleg d’experiències de processos participatius
Pensarem i debatrem col·lectivament les potencialitats del Decidim en el desenvolupament de processos de participació ciutadana. Recollirem experiències, identificarem oportunitats i reptes de les eines digitals
Benvinguda i presentació de l’espai processos en el marc de la JAM
Ronda Experiències
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Terrassa
Sabadell
Iruña
Espai obert de preguntes o experiències
Identificació de principals oportunitats i reptes
12:00 - 12:30
Pausa - Cafè
12:30 - 14:00
Estàndards dels processos participatius
Pensarem models i estructures de processos de participació ciutadana que utilitzin el Decidim. Definirem continguts, fases, estructura i accions presencials i digitals en diferents tipologies de processos.
Explicació del marc de treball i recull de la primera sessió
Treball en grups de debat sobre diferents tipologies de processos:
Procés de disseny urbanístic
Procés de programa d’actuació
Pressupost participatiu
Altres tipologies que hagin sortit en la primera sessió
Posada en comú
14:00 - 16:00
Pausa - Dinar
16:00 - 19:00
Estructures i funcionalitats dels estàndards dels processos de participació. Encaix i diàleg entre la participació presencial i digital
Produïrem col·lectivament models de processos de participació estàndard (#meta-plantilles) des dels que poder desenvolupar processos al Decidim i el seu encaix amb els espais de participació presencial
Explicació del marc de treball de les jornades i de l’espai processos i recull de la segona sessió
Treball en grups de debat sobre les funcionalitats del Decidim adients per cada fase i convivència d’aquestes amb la participació presencial. Partirem de les fases definides en la segona sessió, per exemple: Informació, Diagnosi, Debat, Retorn, Seguiment
Posada en comú i conclusions
[x] tancar

28 Dissabte

10:00 - 11:30
Posada en comú dels tallers
11:30 - 12:00
Pausa - Cafè
12:00 - 13:30
Conferència a càrrec de Virgile Deville, Co-fundador de OpenSource Politics
Conferència a càrrec d’Audrey Tang (holograma), ministra digital de Taiwan
13:30 - 14:00
Cloenda de les JAM 2017